Personuppgifter

 

Biker-Net värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Biker-Net:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Biker-Net samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Sajten genom cookies. De personuppgifter som Biker-Net behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

 

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

 

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

 

Hur länge sparas mina personuppgifter?

 

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Biker-Net sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Biker-Net åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

 

Biker-Net vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Biker-Net korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@biker-net.se Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

 

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.